Briefadvies van de Vlaamse Sportraad en van SARC over de overheveling van provinciale sportbevoegdheden.

Publicatiedatum December 2017
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Sport , Beleid en regelgeving