Een project over gebiedsgericht werken rond water heeft een duidelijk thema (water), er zijn grenzen (die van het gebied) en er zijn gekende sporen: waterkwaliteit, wateroverlast, watertekort en waterbeleving. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft een praktisch handboek laten samenstellen voor het opstarten van een participatietraject in dergelijke projecten.
Publicatiedatum
Juni 2021
Publicatietype
Leidraad
Thema's
Water , Verkiezingen en burgerparticipatie
Auteur(s)
Annemie Rossenbacker, Michiel Nuytemans, Jo Steyaert