Bereiken leerlingen uit de eerste graad secundair onderwijs de eindtermen techniek? In 2017 werden de eindtermen techniek voor de eerste graad A-stroom gepeild. Daarbij ging zowel aandacht naar begrijpen en duiden (schriftelijke toetsen duidingsvragen), als naar hanteren (praktische proef). Het rapport stelt de resultaten van de peiling voor.

Publicatiedatum Juli 2018
Publicatietype Rapport
Thema's Secundair onderwijs , Eindtermen en ontwikkelingsdoelen