De brochure beschrijft het onderzoek en de resultaten van het peilingsonderzoek over het leergebied wereldoriëntatie in het basisonderwijs. Deze peiling plaatst de beheersing van eindtermen uit de domeinen tijd, ruimte, maatschappij en brongebruik in de kijker.

Bestel per post

Het afdrukken en verzenden is gratis.

Meer informatie