De maatschappelijke context waarin de Vlaamse overheid zorg en ondersteuning voor personen met een handicap organiseert, evolueert snel. De centrale trend is het versterken van de zorg- en ondersteuningsregie door de persoon met een handicap zelf en zijn omgeving, zodat die zorg op maat krijgt in een maximaal inclusieve samenleving. Op een tweedaags colloquium in Gent in 2012 werd hierover een maatschappelijk debat gehouden. Het rapport bundelt de bakens en de adviezen van het toen geleverde denkwerk. Het bevat de bijdragen van de wetenschappers, de bespreking van de wetenschappelijke inzichten en de beleidsaanbevelingen.
Publicatiedatum
Mei 2013
Publicatietype
Rapport
Thema's
Personen met een handicap , Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid