In deze legislatuur moeten de finale initiatieven worden genomen om de doelstellingen van het Pact 2020 te realiseren. Een perspectief tot 2020 volstaat echter niet om de welvaart en het welzijn op langere termijn te garanderen. Daarom nam de SERV het initiatief om een platformtekst 2030 uit te werken. Daarin formuleren de Vlaamse sociale partners een algemene visie en gezamenlijke krachtlijnen voor de beleidsagenda van de komende vijftien jaar op een aantal sociaal-economische kernterreinen (economie, arbeidsmarkt, onderwijs, energie, sociaal beleid …).De platformtekst 2030 is bedoeld als uitgestoken hand naar de beleidsverantwoordelijken en andere middenveldorganisaties en als eerste aanzet voor de operationalisering van de Visie 2050 die de Vlaamse Regering op 25 maart 2016 goedkeurde.

Publicatiedatum Maart 2016
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Beleid en regelgeving , Toekomstontwikkeling