Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) helpt organisaties uit de publieke sector met advies, begeleiding en cofinanciering om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen, te testen en aan te kopen. De brochure bevat praktische inspiratie om van start te gaan.

Bestel per post

Het afdrukken en verzenden is gratis.

Publicatiedatum April 2017
Publicatietype Brochure
Thema's Wetenschap , Technologie , Innovatie , Overheidsopdrachten