Advies over het voorontwerp van programmadecreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2022.
Publicatiedatum
Oktober 2021
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Overheidsfinanciën