De provincie Antwerpen zoekt met het Provinciaal Uitvoeringsplan (PRUP) Kempense Meren II naar een nieuw evenwicht tussen recreatie, ontginning van zand, landbouw en natuur. Het gebied bevat het Zilvermeer en omgeving Schansheide en enkele zones in Postel-Zuid. Om de wijzigingen van de bestemmingen die het PRUP voorziet, uit te kunnen voeren, maakt de provincie gebruik van het instrument ‘herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil’. De informatiefolder legt uit wat dit precies inhoudt.
Publicatiedatum Juni 2021
Publicatietype Folder
Thema's Ruimtelijke planning