Het rapport brengt het ziekteverzuim van het Vlaamse onderwijspersoneel in 2017 in kaart. Het bevat gegevens over het aantal ziektedagen van personeelsleden uit het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het volwassenenonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, de onderwijsinspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten.