Omdat kwaliteitsvolle referentiecollecties onontbeerlijk zijn voor het archeologisch onderzoek, is voor Vlaanderen nagegaan hoe het zit met de aanwezigheid, beschikbaarheid en eventuele ontwikkeling van dergelijke collecties binnen de vele geledingen van de archeologische sector. Doel van het project was ook om na te gaan in hoever het thema al dan niet als een probleem wordt gezien, in te schatten of die evaluatie of perceptie breed gedeeld worden, en uit te maken of de geuite opinies al dan niet de wetenschappelijke ontplooiing van het archeologisch onderzoek in Vlaanderen stimuleren, dan wel belemmeren.

Meer informatie

Publicatiedatum Juli 2018
Publicatietype Onderzoeksrapport
Thema's Archeologie
Auteur(s) An Lentacker, Anton Ervynck
Reeks Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed nr. 96