In de publicatie bundelt het Departement Cultuur, Jeugd en Media reflecties over de tendensen die de beleidsthema's cultuur, jeugd en media de komende jaren ingrijpend kunnen beïnvloeden en formuleert het bijhorende aandachtspunten voor toekomstige beleidsmakers. De vooruitblik laat toe om de noodzakelijke alertheid aan de dag te leggen, maar ook om een performante dialoog te introduceren met sectorgenoten en kernspelers uit andere domeinen.