Met de renovatiepremie steunt de Vlaamse overheid eigenaars die een eigen woning willen renoveren, of die een bestaand gebouw willen omvormen tot woning. De folder licht de voorwaarden toe.

Lees de publicatie

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
December 2021
Publicatietype
Folder
Thema's
Bouwen en verbouwen