In 2017 en 2018 werden tijdens bouwwerkzaamheden in de Tongersveldstraat 4 in Tongeren sporen uit de Romeinse periode aangetroffen. In dit eindverslag worden de aangesneden structuren besproken en toegelicht.
Publicatiedatum April 2021
Publicatietype Onderzoeksrapport
Thema's Archeologie
Auteur(s) Katleen Couchez, Alain Vanderhoeven, Geert Vynckier, Brigitte Cooremans, An Lentaker, Johan Van Laecke
Reeks Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed nr. 176