De gemeente Aartselaar ontwikkelt met het ‘RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) Lindelei’, het gebied tussen de Solhofdreef, de Lindelei, de A. Sanderslei en de Kleistraat ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS). Om de wijzigingen van de bestemmingen die het PRUP voorziet, uit te kunnen voeren, maakt de provincie gebruik van het instrument ‘herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil’. De informatiefolder legt uit wat dit precies inhoudt.
Publicatiedatum
Juni 2021
Publicatietype
Brochure
Thema's
Ruimtelijke planning