Onroerend Erfgoed is een agentschap en wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid. Het agentschap is bevoegd voor bouwkundig, archeologisch, landschappelijk en varend erfgoed. De folder bevat informatie over de werking van het agentschap.

Bestel per post

Het afdrukken en verzenden is gratis.

Meer informatie