Samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en het Vlaams Pensioenfonds (VPF). Het Vlaams Pensioenfonds staat in voor het beheer van het aanvullend pensioen voor de contractuele personeelsleden bij de diensten van de Vlaamse overheid, de kabinetten van de Vlaamse Regering en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).