De Vlaamse overheid heeft in samenwerking met verantwoordelijke stamboeken van de in België erkende schapen- en geitenrassen een dubbelbrochure samengesteld waarin per ras een aantal parameters besproken worden die te maken hebben met het exterieur van het dier.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum Februari 2006
Publicatietype Brochure
Thema's Landbouw en visserij