In het scholenlandschap van vandaag spelen schoolleiders meer dan ooit een sleutelrol. Deze wordt steeds meer divers en veeleisend. De overheid verwacht immers dat scholen meer en meer een eigen lokaal beleid voeren. Tegelijkertijd vinden er allerlei processen van schaalvergroting plaats, zoals de invoering van scholengemeenschappen.De auteurs presenteren een omvattend en integrerend conceptueel kader van schoolleiderschap. Dat kader is relevant voor onderzoekers, maar ook voor professionals die te maken hebben met het leiden van scholen en scholengemeenschappen:het biedt hen een kaart om op een meer systematische manier om te gaan met de complexe realiteit van schoolleiderschap.
Er is geen digitale versie beschikbaar voor deze publicatie.

Bestel per post

De prijs bedraagt €8,00 (exclusief verzendkosten €2,00).

Publicatiedatum
Februari 2010
Publicatietype
Boek
Thema's
Onderwijs - algemeen
Auteur(s)
Geert Kelchtermans en Liesbeth Piot
Reeks
Praktijkgerichte literatuurstudies onderwijsonderzoek