In het kader van de Europese Dienstenrichtlijn worden tegen het jaar 2010 alle belemmeringen van het vrije dienstenverkeer in de Europese Unie uit de weg geruimd. De EU-lidstaten moeten hun nationale wetgeving en regelgeving screenen en waar nodig aanpassen. Alle procedures en formaliteiten die nodig zijn om een dienstenactiviteit te starten of uit te oefenen, moeten eenvoudig, vanop afstand en elektronisch toegankelijk zijn. Ze moeten afgehandeld kunnen worden via een uniek loket. Bovendien moeten al die procedures en formaliteiten duidelijk worden uitgelegd. De dienstverrichters hebben recht op informatie over alle eisen die voor hen gelden, adresgegevens van bevoegde instanties en van verenigingen waar ze praktische bijstand kunnen krijgen, voorwaarden voor toegang tot bepaalde openbare bestanden en databanken, rechtsmiddelen bij geschillen ... De publicatie reikt aan de gemeenten en provincies een hulpinstrument aan om hun regelgeving ten aanzien van diensten te toetsen.
Publicatiedatum
Oktober 2008
Publicatietype
Studie
Thema's
Lokale besturen , Economie en ondernemen
Doelgroep
Lokale besturen