Aan het begin van het politieke werkjaar in september spreekt de minister-president van de Vlaamse Regering zijn Septemberverklaring uit in het Vlaams Parlement. De Septemberverklaring is een verklaring van de Vlaamse Regering over de algemene maatschappelijke situatie in Vlaanderen en over de krachtlijnen van haar beleid en de begroting 2002.
Publicatiedatum
September 2002
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving , Vlaamse Regering