Door de zesde staatshervorming krijgt Vlaanderen een resem nieuwe bevoegdheden en middelen. Een unieke kans volgens de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) om verder te bouwen aan een goed doordacht en efficiënt beleid op het vlak van sociale bescherming, arbeidsmarkt, economie en energie. Via het sociaal overleg en de toekomstige beheersorganen willen de Vlaamse sociale partners hun expertise en draagkracht inbrengen om van deze ingrijpende staatshervorming een succes te maken.

Meer informatie

Publicatiedatum November 2012
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Beleid en regelgeving