Naar aanleiding van recente vaststellingen rond potentiële wijzigingen in de slibhuishouding in het Schelde-estuarium voert de UAntwerpen in opdracht van het Havenbedrijf Antwerpen (HA) onderzoek uit naar de potentiële oorzaken van de toename van SSC in de Schelde (“causaliteitsonderzoek”). Over een aantal aspecten, met name waterbeweging (getij en stromingen), morfologie en zout, levert het Waterbouwkundig Laboratorium een bijdrage die aansluit bij het lopende onderzoek. Het rapport is een bundeling van de inzichten, gebaseerd op de analyse van meetdata.
Publicatiedatum Mei 2021
Publicatietype Onderzoeksrapport
Thema's Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s) Y. Plancke, J. Vanlede, D. Meire, F. Mostaert
Reeks WL Rapporten 20_061_1