Voedselhulp voldoet aan een behoefte, maar is geen structurele oplossing voor het armoedeprobleem. Noodhulp moet tijdelijk zijn en het moet een schakel zijn in de structurele aanpak van armoede. In dit doeboek wordt bekeken onder welke voorwaarden voedselhulp deel kan uitmaken van een structureel beleid voor armoedebestrijding.

Bestel per post

Het afdrukken en verzenden is gratis.