De Cel Speciale Onderwijsleermiddelen (SOL) van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) kent hulpmiddelen toe aan leerlingen met een handicap die de lessen volgen in een basisschool of een secundaire school voor gewoon onderwijs, alsook aan studenten uit het hoger onderwijs en cursisten uit de basiseducatie en het volwassenenonderwijs. Het jaarverslag beschrijft de activiteiten tijdens een werkingsjaar.

Publicatiedatum Oktober 2017
Publicatietype Jaarverslag
Thema's Secundair onderwijs , Hoger onderwijs , Buitengewoon onderwijs , Basisonderwijs