De Speurgids Ondernemen & Innoveren is een jaarlijkse publicatie van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid. Hierin worden de overheidsbudgetten voor zowel het economisch als het wetenschaps- en innovatiebeleid belicht. Het totaal aan vastleggingskredieten ingeschreven in de Vlaamse begroting 2022 voor alle Vlaamse bevoegdheden samen, bedraagt afgerond 51,6 miljard euro.Traditioneel vertrekt de Speurgids van de cijfers van de begrotingsopmaak van een begrotingsjaar, in casu 2022. De uitgaven 2022, zoals door het Vlaams Parlement eind december 2021 gestemd, vormen het uitgangspunt van de analyse.
Publicatiedatum
Juli 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Beleid en regelgeving wetenschap en innovatie , Innovatie , Wetenschappelijk onderzoek