Deze gids bevat het volledige overzicht van de middelen die de Vlaamse overheid in 2000 vrijmaakt voor het wetenschaps-, technologie- en innovatiebeleid, van de wetenschappelijke activiteiten waarvoor deze middelen worden aangewend en van de instanties die de middelen verdelen.
Publicatiedatum
Mei 2000
Publicatietype
Studie
Thema's
Beleid en regelgeving wetenschap en innovatie