Deze gids bevat het volledige overzicht van de middelen die de Vlaamse overheid in 2000 vrijmaakt voor het wetenschaps-, technologie- en innovatiebeleid, van de wetenschappelijke activiteiten waarvoor deze middelen worden aangewend en van de instanties die de middelen verdelen.
Publicatiedatum Mei 2000
Publicatietype Studie
Thema's Beleid en regelgeving wetenschap en innovatie