De gids bevat het volledige overzicht van de kredieten die de Vlaamse overheid in 2006 vrijmaakt voor wetenschap, technologie en innovatie, van de wetenschappelijke activiteiten waarvoor deze middelen worden aangewend en van de instanties die de middelen verdelen. De gids geeft ook inzicht in de evolutie van de beleidskredieten en beleidsaccenten door de jaren heen.
Publicatiedatum
Maart 2006
Publicatietype
Studie
Thema's
Beleid en regelgeving wetenschap en innovatie

Vorige edities