Op 7 juli 2017 keurde de Vlaamse Regering de startnota voor transitieprioriteit ‘Vlot en veilig mobiliteitssysteem' goed. Met de transitie wil de Vlaamse Regering een duurzaam, veilig, intelligent en multimodaal mobiliteits- en logistiek systeem realiseren dat het maatschappelijke en economische functioneren van de samenleving ondersteunt. De startnota sluit aan bij de nota Visie2050, de langetermijnstrategie voor Vlaanderen, die de Vlaamse Regering in maart 2016 heeft voorgesteld. Die strategie richt zich op het creëren van welvaart en welzijn op een slimme, innovatieve en duurzame manier in een sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen, waarin iedereen meetelt. Er werden zeven transitieprioriteiten bepaald die noodzakelijk zijn om een omslag richting 2050 te maken. De transities zijn structurele veranderingen met een grote impact op de samenleving. Per transitieprioriteit wordt een startnota met een plan van aanpak opgemaakt.
Publicatiedatum Juli 2017
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Beleid en onderzoek mobiliteit en openbare werken , Toekomstvisie
Auteur(s) Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn 2014-2019