Sinds de industriële revolutie worden fossiele brandstoffen gebruikt voor de productie van stoom. Zulke brandstoffen zullen in de (nabije) toekomst verdwijnen. Het klimaatactieplan zet de industrie ertoe aan op zoek te gaan naar alternatieven: de transitie naar CO2-neutrale stoomproductie. Tijdens een studiedag op 8 mei 2019 informeerde het Platform voor Duurzaam Stoomgebruik de Belgische stoomgebruikers over de mogelijke alternatieven.
Publicatiedatum
Maart 2021
Publicatietype
Studie
Thema's
Duurzame energie , Energiebeleid
Auteur(s)
Jasper Nonneman , Thomas Schoonjans, Judith Vander Heyde, Michel De Paepe, Marnix van Belleghem, David Lagrou, Erik Verdeyen