De Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen (SARiV) heeft het initiatief genomen om advies te geven over de strategienota tussen Vlaanderen en Mozambique. De Raad geeft in de eerste plaats een ruwe schets van het partnerland Mozambique met klemtoon op de ontwikkelingsdimensie. Vervolgens doet de Raad aanbevelingen voor de nieuwe strategienota vanuit de strategische visie, ontwikkeld in zijn eerdere advies “Vlaamse Ontwikkelingssamenwerking: Quo Vadis”. Onderhavig advies zal de structuur van dit advies nagenoeg geheel volgen: (i) duidelijke identiteit en meerwaarde, (ii) politieke benadering en aansluiting bij de “globale agenda” van internationale samenwerking, (iii) harmonisatie en coherent beleid, (iv) concentratie en specialisatie, en (v) institutionele capaciteit. De Raad formuleert ten slotte nog enkele afsluitende bemerkingen.
Publicatiedatum April 2011
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Buitenlands beleid
Auteur(s) Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen
Reeks Advies 2010/19