Advies over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van strategische investerings- en innovatiesteun aan maatwerkbedrijven, maatwerkafdelingen, en lokale diensteneconomieondernemingen ingevolge Covid-19.
Publicatiedatum Juni 2021
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Sociale economie