Het traject Pilootprojecten ‘Studenten maken stad’ wil via de ontwikkeling van innovatieve studentenhuisvesting stedelijke en maatschappelijke meerwaarde genereren. De publicatie belicht twee pilootprojecten. Het doel hiervan was om op het terrein inspirerende cases uit te werken waar een innovatieve kijk op studentenhuisvesting gekoppeld wordt aan de ontwikkeling van de stad. Zowel de initiatiefnemers, de opdrachtgevers, de ontwerpers als de projectregisseur hebben uit het traject belangrijke lessen getrokken voor een andere omgang met studentenhuisvesting in de 21ste eeuw.
Publicatiedatum Januari 2019
Publicatietype Studie
Thema's Stedenbeleid , Brussel