Vlaanderen werd eeuwenlang gekenmerkt door een uitzonderlijk rijke tabakscultuur. De studie reikt de kennis aan om het erfgoed van de tabaksteelt- en nijverheid te begrijpen, naar waarde te schatten en doordacht te kunnen hergebruiken. Voor het eerst zijn de productieprocessen en hun ontwikkelingen in beeld gebracht, waardoor het mogelijk wordt om van het industriële tabaksverleden een selectief maar coherent beeld te bieden aan de hand van gebouwen en constructies in het Vlaamse landschap. Bovendien geeft dit onderzoek de wetenschappelijke basis en de draagkracht aan van waaruit voor beschermenswaardig of beschermd tabaksgebonden erfgoed een gepaste en maatschappelijk relevante bestemming kan ontwikkeld worden.

Publicatiedatum Juli 2017
Publicatietype Onderzoeksrapport
Thema's Onroerend erfgoed
Auteur(s) Frank Becuwe
Reeks Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed nr. 69