Jaarlijks brengt Toerisme Vlaanderen samen met de provinciale toeristische diensten het logiesaanbod in Vlaanderen in kaart. Het rapport biedt de mogelijkheid om trends in het aantal uitbatingen, logieseenheden en bedden in alle vormen van logie te monitoren over de jaren 2010 tot en met 2014.
Publicatiedatum
Februari 2017
Publicatietype
Statistieken