Op 17 februari 2012 keurde de Vlaamse Regering het invoeren van een maximaal geluidsniveau voor muziekactiviteiten goed. De handleiding beschrijft de geluidsnormen en de eventuele administratieve verplichtingen die daaraan verbonden zijn. Daarnaast biedt de handleiding ook een overzicht van de verschillende mogelijkheden per muziekactiviteit met de maximale geluidsniveaus in de inrichting die vanaf 1 januari 2013 van toepassing zijn. Er wordt ook een link gelegd met de bestaande regelgeving voor geluidsnormen in de omgeving van de inrichting. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de technische aspecten, zoals de meetplaats, de meetapparatuur en de gehoorbescherming. Een aantal algemene technieken om het geluidsniveau in de inrichting te beheersen, zoals optimalisatie van de geluidsversterking en geluidsabsorptie, worden behandeld.