Advies van de SERV over het besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 15/2 van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen

Publicatiedatum Oktober 2018
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Arbeidsmarkt