In het meerjarenprogramma van het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) is een vrije ruimte voorzien die gebruikt kan worden om in te spelen op onderzoeksvragen die in de looptijd van het steunpunt een antwoord vragen. Net zoals in de voorgaande jaren is er voor 2019 budget beschikbaar en loopt er een oproep tot voorstellen voor de besteding ervan. De Vlor adviseert om met het beschikbare budget in te zetten op monitoring van de vele onderwijsvernieuwingen die in 2019 van start gaan, eerder dan op een thematisch onderzoek. De Vlor beschouwt monitoring als een belangrijke pijler van onderwijsonderzoek en vindt dan ook dat dit structureel ingebouwd moet worden voor elke nieuwe beleidsmaatregel. Zo kunnen de doelstellingen op korte en lange termijn geëvalueerd worden.