Het rapport schetst de arbeidsmarktpositie van verschillende kwetsbare groepen aan de hand van hun werkzaamheidsgraad, werkloosheidsgraad, uitstroom naar werk en hun opleidingsdeelname. Het rapport is beperkt tot een aantal groepen die op basis van hun socio-demografische kenmerken eenvoudig te identificeren zijn in statistieken: jongeren, 55-plussers, personen geboren buiten de Europese Unie, personen met een arbeidshandicap en de niet-beroepsactieven.
Publicatiedatum
Oktober 2020
Publicatietype
Rapport
Thema's
Arbeidsmarkt , Gelijke kansen arbeidsmarkt , Innovatie en arbeidsorganisatie , Toegang tot de arbeidsmarkt
Auteur(s)
Studiedienst Departement Werk en Sociale Economie, Steunpunt Werk