Het rapport verkent de trends en uitdagingen voor landbouw en voeding op mondiaal niveau op basis van een recente, uitgebreide oefening van de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Ook de Europese situatie komt aan bod aan de hand van het onderzoeksbeleidskader Food 2030 en de voorbereidende documenten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2020. Het rapport dient als achtergrondrapport bij het Landbouw- en Visserijrapport 2018 dat de uitdagingen voor de Vlaamse primaire sector beschrijft.

Publicatiedatum December 2018
Publicatietype Rapport
Thema's Voeding , Landbouw- en visserijbeleid
Auteur(s) Kris Roels, Tom Van Bogaert