Dit rapport publiceert de meest recente analyses op basis van het telwerk voor het project “Algemene Broedvogelmonitoring Vlaanderen” of kortweg ABV. Dit project is een gezamenlijk initiatief van het Instituut voor Natuur‐ en Bosonderzoek (INBO) en Natuurpunt Studie in samenwerking met de lokale vogelwerkgroepen. De samenwerking tussen deze organisaties staat garant voor een goede ondersteuning van en communicatie naar het vrijwilligersnetwerk door Natuurpunt Studie, en een degelijke professionele wetenschappelijke ondersteuning en dataverwerking door het INBO.Dit rapport is bedoeld als een technisch achtergrondrapport. Het bestaat uit drie delen: het eerste deel beschrijft de methodiek van de verwerking en de weergave van de resultaten; het tweede deel geeft een aantal indicatoren gebaseerd op trends van meerdere soorten; het derde deel beschrijft de tijdreeks van individuele soorten. We beperken ons in delen twee en drie tot een droge, gestandaardiseerde weergave van de cijfers zonder ecologische interpretatie. Voor een ecologische interpretatie van de resultaten verwijzen we naar andere publicaties zoals INBO Vogelnieuws.
Publicatiedatum
Mei 2022
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Thierry Onkelinx, Glenn Vermeersch, Koen Devos
Reeks
Rapporten van het Instituut voor Natuur‐ en Bosonderzoek 2022 (9)