Met de tweede peiling wiskunde in het basisonderwijs wordt in kaart gebracht in welke mate de leerlingen in het laatste jaar van het basisonderwijs de eindtermen wiskunde beheersen. Bij de eerste peiling in het basisonderwijs in 2002 werd reeds een groot aantal eindtermen wiskunde gepeild. Via deze herha¬lingspeiling uit 2009 kan een interessante vergelijking gemaakt worden met de resultaten van de eerste peiling. Deze brochure geeft een heldere kijk op het wat en waarom van peilingen en de procedures die worden gehanteerd. Naast de cijfermatige resultaten van de peiling uit 2009 biedt de brochure een inhoudelijke analyse van die resultaten. Dit vormt de voedingsbodem voor een boeiende discussie over de kwaliteit van het wiskundeonderwijs tot 14 jaar.

Bestel per post

Het afdrukken en verzenden is gratis.

Meer informatie

Publicatiedatum Juni 2010
Publicatietype Brochure
Thema's Eindtermen en ontwikkelingsdoelen , Basisonderwijs