Advies van de SERV over het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, wat betreft de uitsluiting van de gebruiker.
Publicatiedatum Juli 2021
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Arbeidsmarkt , Sociale economie