Het M-decreet regelt hoe het Vlaamse onderwijs omgaat met leerlingen die door een beperking, stoornis of handicap niet zomaar de lessen kunnen volgen. Voor deze leerlingen moet de eerste optie zijn: gewoon onderwijs volgen met extra zorg en redelijke aanpassingen. Buitengewoon onderwijs blijft bestaan voor kinderen die het nodig hebben.