De brochure geeft de eigenaar van een woning informatie over de beroepsmogelijkheden bij een ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring, de gevolgen van inventarisatie en de mogelijke redenen van vrijstelling en schorsing van de heffing. Ze licht ook toe wat een eigenaar moet doen als hij zijn woning verkoopt of als zijn woning opnieuw in orde is.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum Januari 2018
Publicatietype Brochure
Thema's Bouwen en wonen