Scholen worden steeds vaker geconfronteerd met ouders, leraren, ... die zich ongerust maken over elektromagnetische straling. Soms gaat het over een zendantenne die op of in de nabijheid van een schoolterrein geplaatst wordt. Soms gaat het over de beslissing van een school om een draadloos netwerk te installeren. De publicatie geeft achtergrondinformatie over de technische werking van toestellen en zendmasten, de stralings- en productnormen en de onderzoeksresultaten naar de gezondheidseffecten. Verder geeft de publicatie tips en suggesties die van belang kunnen zijn bij het uitstippelen van het schoolbeleid over straling. Er is aandacht voor communicatie, educatie, facilitatie en regulatie, geïnspireerd op de gezonde scholenmethodiek van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
November 2012
Publicatietype
Studie
Thema's
Gezond leven , Onderwijs - algemeen , ICT in het onderwijs