De publicatie bevat een verkenning van de middelen en de kosten van een CPH (centrum voor personen met een handicap) en een RVT (rust- en verzorgingstehuis). In het onderzoek worden eerste de kenmerken van de klanten van beide voorzieningen vergeleken. Ten tweede wordt er een vergelijking van de inkomsten en kosten van beide voorzieningen gemaakt. Tot slot worden de kenmerken van de personeelsleden vergeleken.
Publicatiedatum
Juni 2005
Publicatietype
Rapport
Auteur(s)
Joost Bronselaer, Thérèse Jacobs
Reeks
CBGS-Werkdocument, 2005/2