De verhalen zijn een eerlijke weergave van hoe mensen op het terrein gebiedsgerichte processen in de open ruimte ervaren in de Mechelse regio en het landschapspark Bulskampveld. Ze bundelen een aantal kansen en problemen. Hoewel de vorm van de verhalen niet wetenschappelijk is, kan de inhoud van de verhalen volledig wetenschappelijk gestaafd worden met de analyse en het achtergrondmateriaal. De verhalen kunnen de lezer inspireren en helpen om de keuzes of standpunten van anderen te begrijpen.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
Mei 2017
Publicatietype
Boek
Thema's
Inrichting van de open ruimte , Plattelandsontwikkeling
Auteur(s)
V. Dewaelheyns, L. Messely, E. Belmans, E. Kerselaers, D. De Rynck, F. Voets