De Vlaamse overheid verkoopt mageremelkpoeder in het kader van de openbare interventie zoals bepaald in verordeningen (EU) nr.1308/2013, (EU) 2016/1238 en (EU) 2016/1240.