Advies over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, wat betreft de verruimde stagebonus voor het schooljaar 2021-2022 en het schooljaar 2022-2023.
Publicatiedatum
Januari 2022
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Arbeidsmarkt